AKTÍVNY BLESKOZVOD, ELEKTROINŠTALÁCIE, TELEKOMUNIKÁCIE, FOTOVOLTAIKA

Naše referencie

Kontaktné udaje

Telekomunikačné systémy

-montáž technológie a kabeláže základňových staníc mobilných operátorov (staníc stožiarových, strešných, vnútrobudovných a špeciálnych)
- montáž technológie GSM, DCS, UMTS
- montáž malých staníc (repeater, pikorepeater)
- zriaďovanie a zlaďovanie mikrovlnných spojov (Innova, Ericsson, NEC), inštalácie RF mikrovlnných káblov , PCM spojovacích káblov a káblových rozvodov a rozhraní
- inštalačné a deinštalačné práce technologických a netechnologických častí
- preventívna údržba telekomunikačných zariadení (technologická a netechnologická)
- výškové práce s použitím horolezeckej techniky
- montáž a výroba oceľových nosných prvkov (výložníkov) menšieho rozsahu, montážnych plošiniek, schodíkov zastrešení a zábradlí
- zváračské práce

 

RizVN Login