AKTÍVNY BLESKOZVOD, ELEKTROINŠTALÁCIE, TELEKOMUNIKÁCIE, FOTOVOLTAIKA

Naše referencie

Kontaktné udaje

    Referenčné stavby Telekom    
         
     Miesto stavby    Typ stavby
         
2002   Stredné Slovensko   netechnologická údržba Orange: 53 staníc
2003   Stredné Slovensko   vysielače Orange : rôzne :  6 stavieb
2004   Stredné Slovensko   vysielače Orange : rôzne : 13 stavieb
2005   Stredné Slovensko   vysielače Orange : rôzne : 15 stavieb
2006   Stredné Slovensko   vysielače Orange : rôzne : 14 stavieb
2007   Stredné Slovensko   vysielače Orange : rôzne : 16 stavieb
2008   Stredné Slovensko   vysielače Orange : rôzne : 22 stavieb
2009   Banská Bystica Jegorovova   ustredňa MSC5 Orange: komplet elektroinštalácia
    Stredné Slovensko   vysielače Orange : rôzne :  6 stavieb
2010   Stredné Slovensko   strešné vysielače Orange UMTS : 5 stavieb
    Stredné Slovensko   strešné vysielače Orange nové : 2 stavby
    Stredné Slovensko   stožiarové vysielače Orange UMTS : 2 stavby
2011   Stredné Slovensko   vysielače Orange UMTS : 2 stavieb
    Stredné Slovensko   strešné vysielače Orange nové : 2 stavby
    Stredné Slovensko   stožiarové vysielače Orange nové : 5 stavieb
    Stredné Slovensko   pikorepeatre Orange nové : 2 stavby
2012   Stredné Slovensko   vysielač Orange strešný: rekonštrukcia : 1 stavba 
    Východné Slovensko   stožiarová stanica UMTS pre O2 : 1 stavba 
2014   Východné Slovensko   Orange dokládka LTE na zakl. stavby Košice
    Stredné Slovensko   Orange dokládka LTE na zakl. stavby Žilina
RizVN Login