AKTÍVNY BLESKOZVOD, ELEKTROINŠTALÁCIE, TELEKOMUNIKÁCIE, FOTOVOLTAIKA

Kontaktné udaje

Elektroinštalácie

- výroba a rekonštrukcia rozvádzačov NN
- zriaďovanie elektrických prípojok
- projekty, revízie, montáž a servis elektrických zariadení do 1000V vrátane prípojok a bleskozvodov
- montáž fotovoltaických elektrární
- montáž aktívnych bleskozvodov
- bytové a priemyselné elektroinštalácie
- montáž verejného osvetlenia
- montáž slaboprúdových rozvodov (STA, SAT, Audiovrátnik, Videovrátnik, Telefónne rozvody)

 

RizVN Login