AKTÍVNY BLESKOZVOD, ELEKTROINŠTALÁCIE, TELEKOMUNIKÁCIE, FOTOVOLTAIKA

Naše referencie

Kontaktné udaje

Aktívny Bleskozvod-jednoduché a moderné riešenie

Komplexné riešenie: Obhliadka-Projekt-Realizácia-Revízia-Servis

Dajte si u nás vyhotoviť cenovú ponuku a možno budete prekvapený, že aktívny bleskozvod už cenovo konkuruje klasickým  čiže pasívnym bleskozvodom. V princípe platí, že čím väčší objekt, tak sa priamoúmerne viac oplatí aktívny bleskozvod, ale hranica keď je cena rovnaká pri klasickom alebo aktívnom bleskozvode je už pri väčšom rodinnom dome. Veľakrát padne rozhodnutie v prospech aktívneho bleskozvodu najmä pri rekonštrukciách, kedy už z dôvodu  upraveného okolia domu (spevnené plochy, parkoviská, podstienky) pri aktívnom bleskozvode nie je potrebné budovať uzemnenie okolo celého domu a tieto plochy nie je potrebné búrať.

 

Výhody: Pri klasickom bleskozvode, aby sa dodržali platné normy musíte nainštalovať množstvo nadzemného vedenia, zvodov, uzemnenia. Toto vyžaduje veľké zásahy do strechy, fasády, množstvo rozkopávok  (pôdy, ciest, chodníkov a pod). To všetko niečo stojí a nezanedbateľné nie je ani estetické hľadisko, kedy stavbu máte v podstate omotanú hromozvodným drôtom.
Riešenie bleskozvodovej ochrany aktívnym bleskozvodom spočíva väčšinou v inštalovaní len jednej hlavice aktívneho bleskozvodu na streche, dvoch zvodových vedení a  dvoch uzemňovačov, prípadne využijete základový uzemňovač, ak ho už máte. Takže na budove je toho podstatne menej a je potrebné aj podstatne menej rozkopávok.

 

Nevyžaduje napájanie, servis: Zariadenie je plne ekologické, nevyžaduje žiadne napájanie el. energiou (nabíja sa samo z okolitej atmosféry).  Zariadenie neobsahuje žiadne komponenty, ktoré by sa museli pravidelne meniť (batérie, ložiská, solárne články) z čoho vyplýva aj minimálna poruchovosť.
Celý proces je aj podstatne rýchlejší, za ideálnych podmienok môže trvať od obhliadky po odovzdanie s revíziou 10 dní.

 

Princíp fungovania: V čase približovania sa búrky vďaka prítomnosti statického napätia v ovzduší sa elektronika aktívneho bleskozvodu nabije. Ak nastane v atmosfére v akčnom rádiuse aktívneho bleskozvodu situácia, kedy má do tohto priestoru udrieť blesk, aktívny bleskozvod vyšle tzv. ústretový výboj smerom k búrkovému mraku, čím umožní blesk zviesť touto cestou bezpečne do zeme. Zvedenie bleskozvodu týmto spôsobom oproti zvedeniu bežným bleskozvodom má o.i. aj tú výhodu, že blesk sa menej triešti, menej rozvetvuje na nebezpečné tzv. bočné alebo podružné blesky.

 

Odskúšané: Aktívne bleskozvody sú všeobecne pred uvedením na trh skúšané v certifikovaných skúšobniach (tzv. skratovniach) , kde sú na vedeckej báze podrobené  situáciám, aké sa odohrávajú v atmosfére a potvrdzujú deklarovanú účinnosť. Nami montované aktívne bleskozvody, sú plne certifikované v európskej únii a sú certifikované aj inšpekčným orgánom TÜV SÜD Slovakia pre používanie v Slovenskej republike. Aktívny bleskozvod spľňa všetky požiadavky stavebných orgánov a plne ho akceptujú aj poisťovne ako dostatočnú ochranu proti živlu- blesk.

 

Možnosti použitia: Okrem bežnej ochrany budov je aktívny bleskozvod vhodný napr. ochranu fotovoltaických elektrární na strechách a voľných plochách, vzduchotechnických zariadení na strechách, technologických zariadení na strechách a plochách, ochrana voľných plôch, parkovísk, priemyselných a telekomunikačných objektov, rozsiahlych objektov, námestí, amfiteátrov a mnoho iného.
Buďte sa aj vy našim spokojným zákazníkom.

 

 

 

RizVN Login